Start
Bygguppdraget i Stockholm AB skall erbjuda och utföra byggledning och entreprenadverksamheter med hög kvalité mot företag och organisationer inom Mälardalen och Stockholm.

Våra affärsområden

Entreprenad


Vi utför Totalentreprenader, Generalentreprenader och delade entreprenader.

Projektledning


Vi projektleder hela entreprenaden från start till inflytt. 

Byggservice


Vi tillhandahåller även service för eftermarknader så som garantier, reklmationer och besiktningsåtergärder. 

Att säkra tillgången till en byggbar mark och erhålla bygglov är början på en process Med många beslut och viktiga inköp.

Som erfarna byggentreprenörer är det vår roll att ge kunder rätt förutsättningar genom att göra smarta och värdeskapande affärer tillsammans.


Vårt stora leverantörsnätverk och kompetens när det kommer till enskilda inköp i entreprenader. 

AFFÄRSKONCEPT